nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

OGŁOSZENIE – AZBEST 2023

OGŁOSZENIE – AZBEST  2023

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w 2021-2023 r.

 Gmina Miejska Nieszawa w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem  Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje o  możliwości  składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia  w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Nieszawa w roku 2023.

Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia  wyrobów zawierających azbest. w wysokości do 50 % jego kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 50 % kosztów przedsięwzięcia oraz ewentualną różnicę, gdy kwota przekroczy maksymalny poziom dofinansowania / koszt jednostkowy przewidziany w programie pokrywa Gmina .

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do 11 lipca 2023 roku.

          Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.nieszawa.pl oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Nieszawie – pokój nr 1.

          Przypominamy, iż zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków.

 

                                                                                                                                Burmistrz Miasta Nieszawa

                                                                                                                                           Przemysław Jankowski

 

Pliki do pobrania:

oświadczenie zał nr 1 do wniosku

wniosek

Scroll to Top
Skip to content