nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna

W piątek 30 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nieszawa, odbyła się Sesja Rady Miejskiej, na której Radni udzielili absolutorium oraz wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Nieszawa Przemysławowi Jankowskiemu.

Burmistrz podziękował Radnym, współpracownikom urzędu, kierownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych i oświatowych oraz wszystkim mieszkańcom za owocną współpracę, dodając, że udzielone absolutorium jeszcze bardziej motywuje do pracy na rzecz rozwoju Miasta Nieszawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Zaręba wraz z Wiceprzewodniczącą Magdaleną Kułakowską-Chlewicką pogratulowali Burmistrzowi oraz wręczyli kwiaty. Podziękowano także Skarbnik Miasta Grażynie Koźmińskiej.

Scroll to Top
Skip to content