nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Rada Miejska Nieszawa

Skład Rady Miejskiej

Skład Osobowy
Rady Miejskiej Nieszawa 2024-2029
1 Marta Wiśniewska
2 Magdalena Kułakowska-Chlewicka
3 Jolanta Józefa Lipigórska
4 Sylwia Oramus
5 Jolanta Stefania Piernikowska
6 Marcin Ziemecki
7 Aneta Komorowska-Dudek
8 Katarzyna Mierzwicka
9 Jadwiga Szczepańska
10 Kamil Sieciński
11 Krzysztof Leszczyński
12 Marek Wiśniewski
13 Kazimierz Kowalczyk
14 Jakub Szczepański
15 Paweł Zaręba

Katarzyna Mierzwicka – Przewodnicząca

Kamil Sieciński – Wiceprzewodniczący

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Komisje Rady Miejskiej

 Komisja Rewizyjna

 Marcin Ziemecki

 Marta Wiśniewska

Jolanta Piernikowska

Paweł Zaręba

Marek Wiśniewski

————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Sylwia Oramus

Marcin Ziemecki

Marta Wiśniewska

Jadwiga Szczepańska

Aneta Komorowska-Dudek

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 Aneta Komorowska-Dudek

Jakub Szczepański

Krzysztof Leszczyński

Kamil Sieciński

Kazimierz Kowalczyk


————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Komisja skarg, wniosków i petycji

Marek Wiśniewski

Krzysztof Leszczyński

Kazimierz Kowalczyk

Magdalena Kułakowska-Chlewicka

Jolanta Lipigórska


————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Delegat Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 

Delegat Związku Miast Nadwiślańskich – 

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Komisja Statutowa

Scroll to Top
Skip to content