1. Wyłonienie moderatora ds. przeprowadzenia warsztatów.
  2. Ustalenie harmonogramu prac moderatora i animatora społecznego.
Powrót