nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne i warsztaty przyszłościowe

Projekt dotyczy społecznej inwentaryzacji Nieszawy, kujawsko-pomorskiego miasteczka rozciągającego się wzdłuż brzegu Wisły. Wyróżniającego się wyjątkową malowniczością krajobrazu kulturowego i przyrodniczego oraz znaczącym potencjałem kulturotwórczym i turystycznym. Walory Nieszawy zostały niejednokrotnie docenione przez artystów, odbywających tam plenery malarskie, i filmowców stanowiąc żywy plan zdjęciowy (Wiosna Panie Sierżancie, Ballada o Piotrowskim, Wesele 2, Lipowo).

W ramach projektu przeprowadzana jest kwerenda archiwalna dotycząca zabytkowej architektury najstarszej części miasta, specjaliści z Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego w Toruniu zbadali wybrane pierzeje metodą skaningu 3D i termowizji, eksperci przeprowadzają analizy zabykoznawcze, przyrodnicze i społeczne, a wolontariusze przeszkoleni w zakresie konsultacji społecznych i problematyki nieniszczących badań i wartościowania architektury, przeprowadzają społeczną inwentaryzację miasta szukając jego najpiękniejszych i najbardziej zdegradowanych fragmentów, odszukując przestrzenie ujęte na dawnych fotografiach, ucząc się z uważnością patrzeć na architekturę nie tylko w kontekście przestrzennym ale także historycznym i społecznym.
Scroll to Top
Skip to content