nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Program Priorytetowy „ Ciepłe Mieszkanie”

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”:

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, iż od września 2023 r. trwa nabór do Programu „ Ciepłe Mieszkanie” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Gmina Miejska Nieszawa zamierza wziąć udział w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu. Wypełnione deklaracje, najpóźniej do 30 listopada 2023 r., należy złożyć do Urzędu Miasta Nieszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać m.in. na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/

Załącznik:

Deklaracja Ciepłe Mieszkanie z klauzulą informacyjną

 

 /-/ Burmistrz Miasta Nieszawa
Przemysław Jankowski 

Scroll to Top
Skip to content