NIESZAWA Z LOTU PTAKA

Nieszawa z lotu ptaka. Zdjęcia wykonane przez Pana Wiesława Stępnia, jednego z najlepszych fotografów specjalizujących się w fotografiach lotniczych. Prawa autorskie zastrzeżone.

22.11.2012