Rada Miejska Nieszawa                                                                                                                                                           Nieszawa, dnia 25.10.2023 r.     ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. …

ZAWIADOMIENIE ! Read More »