nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Strategia rozwoju na lata 2023 – 2030

Strategia rozwoju miasta jest dokumentem, który wskazuje wizję i kierunki rozwoju miasta w perspektywie długofalowej, najczęściej 10 lat. Stanowi odpowiedź na pytanie, jakie ma być miasto w przyszłości i co zrobić, aby zrealizować to marzenie.

Wizja rozwoju miasta, zaplanowane cele i działania powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy i wyzwania, które są wyjątkowe dla każdego miasta.
Dlatego tak ważne jest, aby w prace nad strategią rozwoju włączać mieszkańców i perspektywy różnych interesariuszy – od etapu określania potencjałów, problemów i potrzeb miasta, do wspólnego planowania działań, a nawet ich realizacji.

Strategia to najważniejszy dokument, który stanowi plan działania dla Burmistrza, Rady Miasta i urzędników realizujących zadania gminy, wyznacza decyzje merytoryczne, organizacyjne i finansowe.

Strategia powinna także uwzględniać krajowe czy europejskie trendy i kierunki zmian oraz warunki zewnętrzne wpływające na rozwój miasta (np. zmiany środowiska i klimatu, trendy demograficzne i gospodarcze, zmiany w gminach ościennych). Pozwoli to odpowiedzieć na szanse i zagrożenia wynikające ze zmieniającego się otoczenia oraz działań innych podmiotów. Umożliwi także uczestnictwo w różnego rodzaju programach rozwojowych czy pozyskiwanie środków na działania miasta.

Zapraszamy do wspólnej pracy nad wizją rozwoju miastaktóre zamieszkujecie. Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej tego, jak postrzegacie miasto.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

Link do ankiety: kliknij – ankieta “Jak postrzegasz gminę?”

Dziękujemy!

Scroll to Top
Skip to content