nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Program „Wspieraj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie, informuje, iż przystąpił do Programu „Wspieraj Seniora”

Program realizowany jest od 1 stycznia 2021r. do 31grudnia 2021r.

(jeżeli do tego czasu wciąż utrzymywać się będzie w Polsce epidemia koronawirusa)

W celu uzyskania pomocy należy skorzystać
infolinii 22 505 11 11

działającej od poniedziałku do niedzieli w godzinach

8.00-21.00.

Po otrzymaniu zgłoszenia od pracownika infolinii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie dokona rozeznania potrzeb ustalenia formy pomocy.

Realizacja organizacji usługi przez Ośrodek Pomocy Społecznej odbywa się pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00, w piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00

Założeniem Programu jest dostarczenie niezbędnych produktów pod wskazany adres osobom, które podjęły decyzję o pozostaniu w domu na czas trwania epidemii. Osoba zgłaszająca potrzebę udzielenia pomocy musi mieć ukończony 70 rok życia, jednak w uzasadnionych przypadkach pomoc może być udzielona osobom poniżej 70 roku życia (stan zdrowia, sytuacja rodzinna lub społeczna).

Dostarczać można produkty podstawowej potrzeby, do których należą artykuły spożywcze bądź środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenia psa, itp. W trakcie realizowania powyższej pomocy należy zachować dystans sanitarny. Z programu nie mogą korzystać osoby, w stosunku do których jest już realizowana pomoc w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Numer telefonu, z którego mogą kontaktować się pracownicy MOPS w Nieszawie: 883 640 798

Osoby do kontaktu: Pracownik socjalny: Malina Szelążek

Pracownik socjalny: Joanna Zimakowska

Kierownik MOPS w Nieszawie
Emilia Wiśniewska

Scroll to Top
Skip to content