nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel (lub współwłaściciel) i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek utworzenia bazy został ustanowiony Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Bazę prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Deklaracje do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE pod linkiem: https://zone.gunb.gov.pl/

Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą złożyć przez Internet osoby, które posiadają profil zaufany, e-dowód lub mają możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej.

Deklaracje można także złożyć tradycyjnie w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nieszawa.

Dodatkowe informację można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Można przejść do strony GUNB klikając TUTAJ.

Informacje o CEEB

Broszura informacyjna

Scroll to Top
Skip to content