nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Instalacja fotowoltaiczna na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  i  zachęcanie naszych mieszkańców do  działań w kierunku ochrony środowiska to jedno z kluczowych zadań efektywności energetycznej i edukacji ekologicznej. Na naszych obiektach działają już instalację fotowoltaiczne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z inwestycją która już została zrealizowana pn. „Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”  a także w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w ramach w inwestycji pn. Przebudową i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe.

Obecnie  w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie w związku z realizacją zadania pn.: „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii – montaż instalacji fotowoltaicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nieszawie  na ul. H. Sienkiewicza 10, 87-730 Nieszawa ” działa już zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. Moc instalacji: 9,89 kW. Moduły monokrystaliczne- Trina Solar VERTEX 430W 23 szt. Inwenter- Sofar Solar 12 ktlx-g3. Operacja ta została zrealizowana zgodnie z umową  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER”  o przyznanie pomocy w ramach  składanego Lokalnej Grupy Działania ”Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” wniosku o przyznanie pomocy  na operacje realizowane  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu  poprawy ogólnodostępnej infrastruktury  kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Całkowity koszt operacji wyniósł: 55 000,00 zł. Kwota wsparcia ze środków  EFRROW: 34 996,00 zł.

Zakres operacji pozwala obniżyć koszty energii elektrycznej i ogrzewania. Instalacja fotowoltaiczna nie wytwarza zanieczyszczeń, dwutlenku węgla ani  hałasu. Dzięki zainstalowanej pompie ciepła mamy darmowe ciepło a panele fotowoltaiczne zapewnią nam redukcje rachunków za prąd.  Wykonana inwestycja zakłada poprawę ogólnodostępnego miejsca do celów spotkań kulturalno-oświatowych, dostęp do źródeł informacji, wiedzy i kultury  dla mieszkańców  jak i dla  gości.  Zapraszamy do naszej biblioteki.

Scroll to Top
Skip to content