nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

SUSZA – Informacja w sprawie szacowania strat w uprawach rolnych

Z uwagi na  wystąpienie suszy na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa Burmistrz Miasta  informuje, że: Producent rolny MA OBOWIĄZEK złożenia wniosku o szacowanie szkód w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” –  jak ma to miejsce od 2020 r.  /Kampania na rok 2023 jest jeszcze zamknięta, uruchomienie aplikacji ma nastąpić ok 21 lipca/

 

Jeżeli  rolnik nie zgadza się z oszacowaniem szkód przez aplikację ma możliwość aby oszacowania szkód dokonała komisja gminna.  Należy zgłosić  to w Urzędzie Miasta Nieszawa na właściwym wniosku (wraz z kopią wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 w ramach wsparcia bezpośredniego)

Druk wniosku dostępny jest w  Urzędzie Miasta w pok. nr 1 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Nieszawa.

Wnioski można składać do dnia 31 lipca 2023r.

 

 

WAŻNE !!!

  • samo oszacowanie szkód przez komisje na miejscu bez zgłoszenia w aplikacji nie pozwoli na wygenerowanie protokołów;
  • powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o dopłaty bezpośrednie, dlatego załącznikiem KONIECZNYM do wniosku jest WYKAZ DZIAŁEK DEKLAROWANYCH DO PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA ROK 2023 (tabela X i tabela XI wniosku);
  • wg wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód, szacowania szkód można dokonać tylko w przypadku tych upraw, które znajdują się jeszcze na polu.

 

 

Burmistrz Miasta Nieszawa

/-/ Przemysław Jankowski

Do pobrania:

Wniosek susza 2023

Scroll to Top
Skip to content