nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Wybory do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Urząd Miasta Nieszawa informuje, że dnia 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Jednocześnie działając na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 183) podaje się do wiadomości, iż w Urzędzie Miasta w Nieszawie ul. 3-go Maja 2 pok. nr 8 od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy tut. Urzędu (w poniedziałek-środę-czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; we wtorek od 7.30 do godz. 17:00 oraz w piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00) będzie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

Scroll to Top
Skip to content