nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka

Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka

Rewitalizacja – coraz bliżej.

   W dniu 12 sierpnia 2022 r. Burmistrz Miasta Nieszawa Przemysław Jankowski
w siedzibie Urzędu Miasta Nieszawa – podpisał umowę z firmą BET-BUD Sp. z o.o dot. przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu”.

Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Scroll to Top
Skip to content