nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nieszawie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nieszawie w pełni funkcjonuje zmodernizowana  instalacja centralnego ogrzewania. Inwestycja zapewniła potencjalne zapotrzebowanie na energię grzewczą.  Dla  zaspokojenia  potrzeb ogrzewania budynku oraz  ciepłej wody użytkowej zaprojektowano instalację
z pompą ciepła Stiebel Eltron HPA 13 Premium Cool Flex Set  która została podłączona do instalacji centralnego ogrzewania  poprzez bufor ciepła. 
Operacja pn.: „Przebudowa  instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nieszawie na ul. H. Sienkiewicza 10, 87-730 Nieszawa” została zrealizowana zgodnie z umową  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER”  o przyznanie pomocy w ramach  składanego Lokalnej Grupy Działania ”Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” wniosku
o przyznanie pomocy  na operacje realizowane  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu  poprawy ogólnodostępnej infrastruktury  kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Całkowity koszt operacji wyniósł: 77 530,00 zł.  Kwota wsparcia ze środków  EFRROW: 49 332,00 zł. Wkład własny: 28 198,00 zł.
Przebudowa  instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła  polepszy warunki korzystania i przebywania w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nastąpi również poprawa komfortu organizowanych zajęć kulturalnych, prezentacji, spotkań autorskich, zajęć warsztatowych, wystaw, prelekcji i   ćwiczeń.  Zakres operacji zakłada poprawę ogólnodostępnego miejsca do celów spotkań kulturalno-oświatowych, dostęp do źródeł informacji, wiedzy i kultury  dla mieszkańców
w różnym przedziale wiekowym jak i dla przybyłych gości.  Zapraszamy do naszej biblioteki.
Scroll to Top
Skip to content