nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Obowiązkowe deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

   Już 1 lipca rozpoczęty jest proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności  Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić  wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
Jeśli Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć w Urzędzie Miasta Nieszawa osobiście lub listownie.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.  Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.

Elektronicznie: wejdź na stronę:   www.zone.gunb.gov.pl ,
naciśnij  “złóż deklarację”  – wypełnij ją i wyślij.

Listownie: pobierz, wydrukuj, wypełnij i dostarcz osobiście lub wyślij.
Deklaracje do pobrania oraz informacje szczegółowe (FAQ) –  kliknij link:   www.gunb.gov.pl

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B

Dokumenty oraz wsparcie można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta – pok. nr 1.

Scroll to Top
Skip to content