nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Obchody kołobrzeskich Zaślubin Polski z Morzem w Nieszawie

  

      Dnia 17 marca br. w Muzeum St. Noakowskiego w Nieszawie miało miejsce zebranie koła miejskiego Ligi Morskiej i Rzecznej. Wcześniej na przeprawie promowej uczestnicy spotkania dokonali symbolicznych zaślubin z rzeką Wisłą. W wodach rzeki została zanurzona flaga miasta przez J. Szczepańskiego i wypowiedziano następujące słowa: ” Zaślubiam Cię Wisło z miastem Nieszawa. Płyń do Bałtyku! ”  W ten sposób nawiązano do 76 rocznicy Zaślubin Polski z morzem, które dokonały się w Kołobrzegu w 1945 r.  Ze względu na panujące w kraju obostrzenia covidowe nie można było uczestniczyć w uroczystych obchodach i dlatego tym gestem niejako połączono się z tym nadmorskim miastem i wszystkimi uczestnikami wydarzeń. Następnie ligowcy udali się do muzeum, gdzie potoczyło się dalej zebranie. Na początku zebrani obejrzeli film TVP w Gdańsku poświęcony sylwetce kmdra H. Laskowskiego i odsłoniętej na jego cześć tablicy w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wszyscy byli pod wrażeniem zainteresowania osobą komandora z Nieszawy wśród wykładowców i społeczności akademickiej tej uczelni. Następnie opiekun Szkolnego Koła LMiR w Szkole Podstawowej w Nieszawie – M. Marjański przedstawił zwięzłe sprawozdanie z działalności morskiej i rzecznej dzieci i młodzieży. Mówił co udało się zrealizować w tym trudnym czasie pandemii ( rajdy, konkursy, kultywowanie tradycji morskich i pamięć o Ludziach Morza ). O ubiegłorocznym Festiwalu Wisły i historii łodzi “nieszawek” opowiadał barwnie T. Wiśniewski, członek ligi. Wśród zebranych był również obecny M. Madajczyk, który pływał na okrętach Marynarki Wojennej, a obecnie należy do ligi. Po tej części spotkania przewodniczący koła – S. Stalpiński przedstawił sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i zapoznał zebranych z planem pracy koła LMiR na rok 2021. W dyskusji, która potoczyła się na końcu zebrania w obecności burmistrza miasta P. Jankowskiego i przewodniczącego Rady Miasta P. Zaręby ustalono nową lokalizację planowanego pomnika Ligi Morskiej i Rzecznej w Nieszawie.
Zebranie odbyło się w murach muzeum dzięki uprzejmości dyr.  R. Lewandowskiego, również działacza ligi, a stroną informatyczną zajął się K. Rewers, któremu serdecznie dziękujemy!
Maciej Marjański
Scroll to Top
Skip to content