nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Informacja „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024

 

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług asystenckich. Gmina/powiat składa wniosek o przyznanie środków do wojewody.

Gmina Nieszawa zamierza aplikować o przyznanie środków na realizacje Programu.
Z uwagi na powyższe osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie, ul. 3 Maja 2, tel: 54-283-81-26, 883-640-798

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany wniosek o środki na realizację Programu na 2024 r. Termin złożenia wniosku przez gminę do wojewody upływa 15 września br. W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o kontakt w terminie do 13 września 2023r.

Więcej informacji o programie na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Nabór wniosków w ramach programu  resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl).

Scroll to Top
Skip to content