Fundacja Krzywdów i Bieńków

Fundacja Imienia Krzywdów i Bieńków

ul. Noakowskiego 13; 87 – 730 Nieszawa
Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy
o/Włocławek Filia Ciechocinek
Numer konta: 63 9550 0003 2008 0091 8956 0001
Regon: 340278278
NIP: 891 – 15 – 74 – 448
KRS 0000 273 453
Strona internetowa: www.klasztorwnieszawie.pl

Siedzibą Fundacji jest miasto Nieszawa. Działa ona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Została utworzona na czas nieokreślony. Fundacja jest równocześnie przedmiotem działalności statutowej organizacją pożytku publicznego.

CELE FUNDACJI :

  • Kontynuacja działalności zapoczątkowanej i prowadzonej przez Fundację Krzywdów i Bieńków;
  • Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnych warunkach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, osób samotnych i niepełnosprawnych;
  • Działalność edukacyjno – wychowawcza i opiekuńcza;
  • Tworzenie możliwości do rozwoju wartości duchowych, moralnych i rozwoju osobistego.