nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Fundacja Krzywdów i Bieńków

Fundacja Imienia Krzywdów i Bieńków

ul. Św. M. Kolbe 2A, 87 – 730 Nieszawa
Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy
o/Włocławek Filia Ciechocinek
Numer konta: 63 9550 0003 2008 0091 8956 0001
Regon: 340278278
NIP: 891–15–74–448
KRS 0000 273 453

Siedzibą Fundacji jest miasto Nieszawa. Działa ona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Została utworzona na czas nieokreślony. Fundacja jest równocześnie przedmiotem działalności statutowej organizacją pożytku publicznego.

 

CELE FUNDACJI :

  • Kontynuacja działalności zapoczątkowanej i prowadzonej przez Fundację Krzywdów i Bieńków;
  • Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnych warunkach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, osób samotnych i niepełnosprawnych;
  • Działalność edukacyjno – wychowawcza i opiekuńcza;
  • Tworzenie możliwości do rozwoju wartości duchowych, moralnych i rozwoju osobistego.
Scroll to Top
Skip to content