nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

„Ciepłe Mieszkanie” – nowy program dla mieszkańców

„Ciepłe Mieszkanie”
– nowy program dla 
mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa

Urząd Miejski w Nieszawie informuje, iż ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Cel Programu:
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.
Dla kogo?
Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w tym:
Część 1)
Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
Część 2)
Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
Część 3)
Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny

Na co?
Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego, podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
– zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Link do Załącznika nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu:
wykaz-kosztow-kwalifikowanych.pdf

Burmistrz Miasta Nieszawa przyjmuje oświadczenia od chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy miejskiej Nieszawa, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie od dnia 14 września do dnia 30.09.2022 r.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Miejską Nieszawa dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Oświadczenia należy składać w:
Pokoju Nr 1 w siedzibie Urzędu Miasta Nieszawa, ul. 3 Maja 2.

Dodatkowe informacje są dostępne pod linkiem:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

PLIKI DO POBRANIA:
– Oświadczenia o chęci przystąpienia do programu „Czyste Powietrze”

Scroll to Top
Skip to content