nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska Nieszawa

Nieszawa, dnia 31.08.2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40  ze zm.) oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do  Statutu  Gminy Miejskiej Nieszawa, zwołuję LII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018 – 2023.

Sesja odbędzie się w dniu 6 września 2023r. o godz. 07:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nieszawie ul. 3 Maja 2.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

  1. Zamknięcie LII Sesji Rady Miejskiej Nieszawa.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Zaręba                

 

Scroll to Top
Skip to content