nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Lokalna Grupa Działania – Ankieta

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Ankieta jest odpowiedzią mieszkańców na temat poziomu satysfakcji z działań przeprowadzanych przez LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Scroll to Top
Skip to content