2018-06-22
Rekrutacja dzieci i młodzieży na 14-dniowe kolonie w Milówce

MIEJSCE KOLONII:  MILÓWKA - Ośrodek wypoczynkowy „Willa nad rzeką” (woj. śląskie) 

Miejsce zbiórki wyznaczone przez Kuratorium - Dworzec Główny PKP/PKS Włocławek, ul. Okrzei 65. 

Stowarzyszenie  zapewnia transport autokarowy z miejsca zbiórki do miejsca wypoczynku oraz z powrotem. Szczegółowe informacje dotyczące godziny zbiórki przekażemy najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

 

TERMIN WYPOCZYNKU: 26.07.2018-08.08.2018 r. 

 

Kryteria naboru uczestników:

 

dzieci objęte pieczą zastępczą oraz pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: 

a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, 

b) samotnie wychowywanych, w rozumieniu art. 4
        pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe, 

c) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi
        zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w
        środowisku ekologicznie zagrożonym. 

        Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach 
        materialnych należy rozumieć rodziny, w których
        dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
        kryterium dochodowego określonego w art. 5
        ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
        świadczeniach rodzinnych. 

 

Liczba miejsc - 10 

 

Rekrutacja: w siedzibie MOPS do dnia 28 czerwca 2018r., tel: 54–283–80-31