2018-06-07
Obniżenie poziomu wody na Wiśle poniżej Włocławka

Spowoduje to obniżenie się poziomu wody o około 1 metr. Pogorszenie warunków żeglugi będzie trwało około 12 godzin. 
Żeglarzy prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na rzece.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 542 339 395 wew. 25 oraz 601 38 11 89