2017-09-06
„KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM”

Załączniki

"KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM"

W ślad za pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku, uprzejmie informujemy, że Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze planują zorganizować II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" przeznaczonym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu, analogicznie jak w roku ubiegłym, jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Tegoroczna edycja będzie w całości poświęcona wyborom samorządowym.
Przyjęty przez Państwową Komisję Wyborczą Regulamin Konkursu zawiera podstawowe terminy wynikające z Regulaminu:
— do 17 października 2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia uczniów do Konkursu dokonywane przez Dyrektorów szkół,
— w dniu 9 listopada 2017 r. odbędzie się pierwszy etap Konkursu przeprowadzony w szkole,
— etap drugi Konkursu, wojewódzki, polegać będzie na napisaniu pracy pisemnej na jeden z tematów określonych w Regulaminie, przez uczniów zakwalifikowanych w etapie pierwszym i dostarczeniu do właściwej Delegatury KBW najpóźniej do 31 stycznia 2018 r.,
” w dniu 15 marca 2018 r. odbędzie się trzeci etap Konkursu ” etap ogólnopolski.

Celowi upowszechniania wiedzy o prawie wyborczym, ale również praw obywatelskich gwarantowanych Konstytucją, służy również publikowany na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej portal edukacyjny Wybieram Wybory. www.wybieramwybory.pl