2017-08-01
Informacje od "Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej"

Informacja dotycząca konkursu plastycznego pt. ,,Ziemia Kujawska oczami dziecka - najciekawsze miejsca naszego regionu" i informacja o spotkaniach informacyjno - szkoleniowych z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrażania rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.