2017-06-21
Konkurs

Regulamin konkursu

„ NAJŁADNIEJSZY WIANEK”

 

1.   Organizator konkursu: Burmistrz Miasta Nieszawa

2.   Konkurs adresowany jest do dzieci, jednostek podległych, młodzieży i dorosłych.

3.   Prace konkursowe powinny być pracami własnymi, wianki zrobić można indywidualnie lub grupowo.

4.   Technika wykonania prac - materiał naturalny.

5.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie opisanych prac ( imię i nazwisko, wiek) na : Przystań promową, na pl. gen. Hallera, do godz. 19-tej

6.   Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

7.   Komisja wyłoni laureatów, biorąc przy wyborze pod uwagę następujące kryteria:

a) estetykę projektu,

b)  oryginalność pomysłu w nawiązaniu do tradycji,

c)   sposób wykorzystania środków artystycznych.

8.   Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie  nagród nastąpi podczas imprezy 24.06.2017 r. około godz. 20:00 na przystani promowej.

9.      Udział w konkursie  oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.