2017-05-09
Zbiórka rachunków na pomoc materialną o charakterze socjalnym

Ogłoszenie

Urząd Miasta w Nieszawie informuje, iż w dniach od 10.05.2017 r. do 12.05.2017 r. zbierane będą rachunki na pomoc materialną o charakterze socjalnym za miesiące kwiecień - maj w kwocie 100,00 zł miesięcznie na jedno dziecko. Wypłata stypendiów nastapi w dniu 16.05.2017 r. (wtorek).