2017-02-28
Informacja dla rolników dot. listy odmian zalecanych do uprawy na rok 2017

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie w porozumieniu z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą utworzył listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (LOZ) na 2017 rok. Zalecane odmiany potwierdziły w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom wybór odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Wykorzystanie rekomendowanych odmian przyczyni się z pewnością do znaczącego ograniczenia strat w uprawach powodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, jakie często mają miejsce na terenie województwa.

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2017 w województwie kujawsko-pomorskim.

(należy wejść w łącze powyżej).