2016-08-19
Konsultacje Społeczne

Drodzy Państwo,

 

Jesteśmy w trakcie tworzenia Programu Rewitalizacji dla Miasta Nieszawy. Na obecnym etapie opracowywania dokumentu zostaną zastosowane zasady partycypacji społecznej- czyli chcemy aby jak największa liczba mieszkańców brała czynny udział w jego tworzeniu. Proces Rewitalizacji w dokumencie będzie przedstawiony jako przedsięwzięcie integrujące społeczność lokalną do wspólnych działań, na rzecz poprawy życia społecznego, a na kolejnym etapie będą realizowane zmiany infrastrukturalne. Grupa projektowa powołana przez Burmistrza Miasta Nieszawa będzie prowadziła spotkania konsultacyjne, anonimowe ankiety potrzeb społecznych mieszkańców Nieszawy. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nieszawy do wspólnego tworzenia Programu Rewitalizacji poprzez zgłaszanie swoich uwag oraz propozycji do tego programu.

 

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

  • 23 sierpnia 2016 r. o godzinie 14.00 w Muzeum - zapraszamy naszych Seniorów na spotkanie konsultacyjne. Liczymy na Państwa czynny udział mając na względzie wasze doświadczenie życiowe

  • 23 sierpnia 2016r. o godzinie 17.00 w Muzeum – spotkanie z młodzieżą. Wasza aktywność, kreatywność oraz rządzą zmiany mogą wnieść wiele pozytywnych koncepcji na zmiany.

Wszystkie te działania będą służyć podstawowej idei jaką jest zmiana na lepsze i wygodniejsze życie w Naszym Mieście.

 

Jeżeli macie jakieś propozycje to czekamy na nie pod adresem mailowym: rewitalizacja@nieszawa.pl

 

 

Koordynator Projektu

Ryszard Konopka.