2016-08-04
„ JEŚLI MYSLISZ, ŻE NIC NIE MOŻESZ ZMIENIĆ- ZMIEŃ MYŚLENIE...”

Drodzy Państwo!

Jesteśmy w trakcie tworzenia Programu Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa. Dokument ten będzie ważnym dokumentem dla Rozwoju Infrastrukturalnego i Społecznego Miasta Nieszawy.  Na obecnym etapie opracowywania dokumentu zostaną zastosowane zasady partycypacji społecznej- czyli chcemy, aby jak największa liczba mieszkańców brała czynny udział w jego tworzeniu. Proces Rewitalizacji w dokumencie będzie przedstawiony jako przedsięwzięcie integrujące społeczność lokalną do wspólnych działań na rzecz poprawy życia społecznego, a na kolejnym etapie będą realizowane zmiany infrastrukturalne.
Grupa projektowa powołana przez Burmistrza Miasta Nieszawy będzie prowadziła spotkania konsultacyjne, imprezy rozrywkowo-kulturalne oraz anonimowe ankiety potrzeb społecznych mieszkańców Nieszawy. Obecnie prowadzimy spotkania  z Liderami Społeczności Miasta. Powstał także link dotyczący rewitalizacji na stronie Urzędu Miasta Nieszawa.


Dzięki inicjatywie młodych ludzi powstała Młodzieżowa Rada Konsultacyjna, która stworzyła grupę na facebook'u pod nazwą „Ruszamy!!!”. Młodzież z tej Rady była na wyjeździe studyjnym we Włocławku, gdzie zapoznali się z konkretnymi efektami rewitalizacji na przykładzie Centrum Kultury „Browar B”.
W ramach działań projektowych powstał Punkt Informacyjny udzielający informacji na temat działań projektowych,  w którym w każdą środę od godziny 10.00- do 13.00 jest obecny koordynator projektu i każdy może porozmawiać na tematy związane  z rewitalizacją.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nieszawy do wspólnego tworzenia Programu Rewitalizacji dla miasta Nieszawa poprzez zgłaszanie swoich uwag oraz propozycji do tego programu.

Plany na przyszłość:
● 23 sierpnia 2016r. o godzinie 14.00 w Muzeum - zapraszamy naszych seniorów na spotkanie konsultacyjne. Liczymy na Państwa czynny udział, mając na względzie wasze doświadczenie życiowe
● 23 sierpnia 2016r. o godzinie 17.00 w Muzeum – spotkanie z młodzieżą. Wasza aktywność, kreatywność oraz żądza zmiany mogą wnieść wiele pozytywnych koncepcji.
● 27 sierpnia 2016r. o godzinie 16.00 Burmistrz Miasta Nieszawa oraz Młodzież z Grypy „Ruszamy!!!” zaprasza na imprezę „Pożegnanie Lata”, w której przewidziane jest wiele atrakcji dla każdego przedziału wiekowego
● 06 września 2016r. o godzinie 14.00 planowane jest wstępnie spotkanie w Zespole Szkół z przedstawicielami oświaty
● 06 września 2016r. o godzinie 17.00 planujemy spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz liderami życia kulturalnego naszego miasta
● 10 września 2016r. o godzinie 16.00 planujemy Piknik Rodzinny, gdzie najważniejszymi uczestnikami  będą rodziny.

Wszystkie te działania będą służyć podstawowej idei, jaką jest zmiana na lepsze i wygodniejsze życie w Naszym Mieście.

Jeżeli macie jakieś propozycje to czekamy na nie pod adresem mailowym: rewitalizacja@nieszawa.pl

     
          Koordynator Projektu
                  Ryszard Konopka