2015-10-06
Dożywianie dzieci - zmiana kryterium dochodowego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w NIESZAWIE

ul. 3 MAJA 2

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że od dnia 1

października 2015r. uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do

korzystania z pomocy w formie gorącego posiłku w szkole w ramach Programu

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, które przedstawiają się następująco:

 

Liczba osób w rodzinie Kryteria dochodowe

2 osoby 1.542,00zł

3 osoby 2.313,00zł

4 osoby 3.084,00zł

5 osób 3.855,00zł

6 osób 4.626,00zł

7 osób 5.397,00zł

 

Wszystkie osoby zainteresowane udzieleniem pomocy i spełniające kryteria prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie osobiście lub telefonicznie : 54 283 80 31

Kierownik MOPS

w Nieszawie

Emilia Wiśniewska