2015-07-21
WAŻNE - IV rata opłaty za śmieci

URZĄD MIASTA NIESZAWA INFORMUJE, IŻ 15 LIPCA BR. MINĄŁ TERMIN UISZCZANIA OPŁATY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH. OSOBY, KTÓRE NIE DOKONAŁY OPŁATY PROSZONE SĄ O JAK NAJSZYBSZE UREGULOWANIE ZALEGŁOSĆI NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 24 LIPCA 2015R. PO TYM TERMINIE ZOSTANĄ WYSTAWIONE UPOMNIENIA CO WIĄŻE SIĘ Z DODATKOWYMI KOSZTAMI.

 

SKARBNIK MIASTA     

mgr inż. Anna Komorowska