2015-03-30
DAJ ŻYĆ ! NIE WYPALAJ TRAW !

Szanowni Państwo !

       Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie, to okresy w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby.                                Od pokoleń   wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że wypalanie traw spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost a tym samym przyniesie korzyściekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.                                                                               Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzstnych zmian w środowisku naturalnym. Ziemia wyjaławia się zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych bedących truciznami zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt.                                                                                            Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych.

Nie warto ryzykować !!!

Na skutek jednej nieodpowiedzialnej decyzji bardzo łatwo stracić dorobek swojego życia, ale i ... samo życie.

        Wypalanie i pożar traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemii i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nNas skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również zwierząt leśnych. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, a także na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych i bezkręgowych.

 

Wypalanie traw może się wiązać z sankcjami karnymi, zgodnie z kodeksem wykroczeń i kodeksem karnym. I tak:

1. Kodeks wykroczeń - art. 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”,

2. Kodeks karny

art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”,

- art. 163 § 2 - w przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wymierzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat,

- art. 163 § 3 - jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12,

- art. 163 § 3 jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

- art. 164 § 1 „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; jeżeli sprawca działa nieumyślnie to grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

W ustawie o ochronie przyrody (art. 45) również zabroniono wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.

 

Ogólnopolski bezpłatny numer Państwowej Straży pożarnej - 998

Ogólnopolski bezpłatny numer alarmowy z telefonów komórkowych - 112