2015-02-26
Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego – zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego