2012-11-29
Otwarcie ofert na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. podatkowych i księgowości budżetowej

Burmistrz Miasta Nieszawy informuje, że Komisja konkursowa dokonała otwarcia i wstępnej weryfikacji ofert na wolne stanowisko Referenta ds. podatkowych i księgowości budżetowej. Liczba złozonych ofert - 5. Warunki formalne spełniły 4 oferty. Nie spelnila warunków formalnych 1 oferta. Do dalszego etapu zakwalifikowały się 4 oferty.