Aktualności

2017-05-05
W dniu 3 maja br. w Nieszawie uroczyście świętowano 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele p.w. św. Świętej Jadwigi Śląskiej w Nieszawie celebrowaną przez ks. Proboszcza Grzegorza Molewskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. władze miasta, radni, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, młodzież oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. O uroczystą oprawę zadbali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie oraz przedstawiciele Związku Kółek Rolniczych w Nieszawie. W czasie mszy można było wysłuchać pieśni religijnych w wykonaniu Orkiestry Dętej pod przewodnictwem Romana Organiściaka. Mszę Świętą poprzedził występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół w Nieszawie.
2017-05-03
Zawiadamiam o XXIV Sesji Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 8 maja 2017 r., o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa.
2017-04-28
Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, że ustala 2 maja 2017 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym w wyżej wymienionym dniu Urząd Miasta w Nieszawie będzie nieczynny. BURMISTRZ MIASTA PRZEMYSŁAW JANKOWSKI
2017-04-28
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że ustala 2 maja 2017 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym w wyżej wymienionym dniu MOPS w Nieszawie będzie nieczynny.
2017-03-27
Serdecznie zapraszam na obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej Nieszawa, która odbędzie się w dniu  30 marca 2017 r., o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa.
2017-02-17
Z dniem 1 marca 2017 r. zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. ...
2017-02-17
odbędzie się w dniu 23 lutego 2017r.
2017-02-02
We wtorek 7 lutego godz. 14.00! ZAPRASZAMY DZIECI !
2017-01-27
od 06.02 - 10.02.2017r.

Witamy


Nieszawa to miasto o ciekawej i złożonej historii. Położone w pradolinie Wisły, na krańcach Kujaw w połowie drogi między Włocławkiem i Toruniem jest już trzecim miejscem lokacji miasta.

Informacja publiczna

s2_zle.jpg

Poczytaj Głos Nieszawski

 

 

 

Ogłoszenia Burmistrza

2012-10-09
Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. dysponuje aktualnymi ofertami pracy na stanowiska:
2012-09-24
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. 3 Maja2 w Nieszawie informuje, że od dnia 01.10.2012r. na podstawie art. 24 ust. 8 z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2012-09-24
Burmistrz Miasta informuje, że na podstawie $3 uchwały nr XI-61/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej do 30 września 2012 przyjmowane są wnioski od mieszkańców dotyczące projektu budżetu na 2013 r.
2012-08-31
Burmistrz Miasta Nieszawy informuje,że przeprawa promowa od dnia 1 WRZEŚNIA 2012R. z powodu warunków atmosferycznych ...
2012-08-06
Burmistrz Miasta Nieszawy informuje, że w dniu 13 SIERPNIA 2012R. z powodu przeglądu technicznego przeprawa promowa ...
2012-06-25
Burmistrz Miasta informuje, że 28 czerwca 2012 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie
2012-06-06
Burmistrz Miasta informuje,
2012-05-15
Burmistrz Miasta informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 maja br. prom wznowił swoje kursy. W dni powszednie i niedzielę prom kursować będzie w godzinach 7.00 - 18.00. Dokładne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 660-217-198.
2012-05-07
Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, że od 30 kwietnia jest sprawny technicznie i gotowy do zwodowania Nieszawski Prom stanowiący przedłużenie drogi powiatowej nr 2049c. Jedyny powód opóźnienia jego wodowania to bardzo niski stan wody w Wiśle.
2012-04-23
W dniu dzisiejszym 23 kwietnia po naprawie wrócił do Urzędu Miasta samochód służbowy VW Transporter. Naprawa ...
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Ważne miejsca

Ostrzeżenia meteorologiczne