nieszawa.pl

Gmina Miejska Nieszawa

Author name: administrator

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART 13 RODO. Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa Klauzula informacyjna -przesłanka umowy Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda – oświadczenie o wyrażeniu zgody KLAUZULE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA …

RODO Read More »

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego Urząd Miasta Nieszawa (ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, tel: 54 283 81 76, fax: 54 283 81 22, email: um.nieszawa@nieszawa.pl), dąży do zapewnienia …

Deklaracja dostępności Read More »

Badajmy się regularnie i dbajmy o swoje zdrowie Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. …

Darmowe badanie mammograficzne Read More »

Scroll to Top
Skip to content