Zakup preferencyjny węgla - informacje o realizacji 

Gmina Miejska Nieszawa informuje, że dla wniosków złożonych do 30 listopada 2022 r. - sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego odbędzie się do 15 grudnia 2022 r. - w miarę
dostępności towaru.
Dla wniosków złożonych po 1 grudnia 2022 r. sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego odbywać się będzie od stycznia 2023 r.

Osoby zainteresowane płatnością przelewem mogą uiszczać wpłatę w wysokości 2000 zł za tonę (zgodnie ze wskazaniem we wniosku)
na konto bankowe 49 9550 0003 2016 0091 4336 0014, w tytule należy wpisać dane wnioskodawcy oraz „zakup paliwa stałego”.
   Prosimy nie dokonywać wpłat za usługi dodatkowo płatne.
Po uiszczeniu wpłaty na konto należy zgłosić się osobiście po odbiór faktury.
O odbiorze faktury będziemy informowali telefonicznie.

Płatność w kasie Urzędu Miasta Nieszawa w godzinach :
- poniedziałek – czwartek od 8:00 do 13:30
- piątek od 8:00 do 12:00


PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA
ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDU

- w Urzędzie Gminy:
 złożenie wniosku o zakup węgla, oczekiwanie na telefon z UM w celu możliwości zapłaty za fakturę
 otrzymanie faktury
- na składzie węgla:
 Oczekiwanie na telefon z naszego składu celem umówienia terminu wydania węgla (dowóz, workowanie węgla - dodatkowo płatne).
 1 zakup - 1 odbiór
 5 dni na odbiór po uzyskaniu informacji o dostępności towaru

Odbiór będzie umawiany wg kolejności zakupów (zapłaty) w Urzędzie Miasta.

Odbioru towaru może dokonać tylko:
 osobiście osoba, której dane są na fakturze
 z dowodem osobistym i fakturą zakupu węgla
 w przypadku gdy węgiel odbiera inna osoba niż wskazana na fakturze wymagane jest pisemne upoważnienie, swój dowód osobisty i oryginał faktury zakupu (upoważnienie można pobrać w Kasie Urzędu Miasta, w Urzędzie Miasta Nieszawa - pokój nr 1 lub na
stronie BIP Urzędu Miasta https://nieszawa.rbip.mojregion.info/)

Cena 2000 zł za tonę obejmuje zakup towaru luzem z odbiorem osobistym ze składu ZTHIU Sp. z o. o Zbrachlin 68, 87-731 Waganiec,  tel. 571 445 509

Usługi dodatkowo płatne (zapłata na składzie węgla):
 30 zł – transport na terenie Nieszawy i w jej obrębie (1 kurs/1 klient)
 100 zł - usługa workowania 1 tony węgla (40 worków po 25 kg)

Podane ceny są cenami brutto.

Informacje na stronie biuletynu:    procedura zakupu