Uwaga - ostatnie dni składania wniosków 

Gmina Miejska Nieszawa informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. mija termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostaną bez rozpatrzenia.