#SZCZEPIMYSIĘ w Nieszawie

Infolinia dla osób chcących skorzystać z dowozu do punktu szczepień w Nieszawie: 54 283 81 26 lub 54 283 81 76 

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:

  1. osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

 

Punkt szczepień w Nieszawie:  NZOZ ELMED ul. Sienkiewicza 20 Nieszawa

 

Krok 1 - Zarejestruj się na szczepienie

Krok 2 - umów się na dowóz do punktu