Raport o stanie gminy 2019

Oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Miejskiej Nieszawa za 2019 rok, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy.

Składam wyrazy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu. Materiał został opracowany w oparciu o dane przekazane przez pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w Nieszawie i obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2019 roku.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Miasta, do lektury dokumentu.

Burmistrz Miasta Nieszawa

Przemysław Jankowski