Program wieloletni - "Senior+"

   W dniu 27 maja 2022 roku w Bydgoszczy zostało zawarte Porozumienie Nr 34/2022/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 - pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem a Gminą/Miastem Nieszawa reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Nieszawa Przemysława Jankowskiego.