Podziękowania

Burmistrz Miasta Nieszawa Przemysław Jankowski wraz z Fundacją im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie dziękują Panu Cezaremu Komorowskiemu oraz firmie Bedding House za organizację pomocy humanitarnej na rzecz poszkodowanych na Ukrainie.
Serdecznie dziękujemy !!!