Plan MOFT

Za nami pierwsza tura spotkań warsztatowych w ramach konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT).

W dniach 25, 26, 30 i 31 stycznia 2023 r. w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli samorządów zaangażowanych w projekt, radnych, reprezentantów wspólnot i Rad Okręgów oraz mieszkańców, zainteresowanych rozwojem transportu publicznego. Nie zabrakło także przedstawicieli GDDKiA, PKP PLK S.A. i regionalnych przewoźników autobusowych.

Uczestnicy poznali bliżej założenia i cele projektu oraz wyniki badań charakteryzujące dotychczasowe sposoby poruszania się mieszkańców obszaru funkcjonalnego. Warsztaty były także okazją do oceny sytuacji transportowej za pomocą analizy SWOT.

Wszystkim obecnym na spotkaniach serdecznie dziękujemy za udział i zgłoszone pomysły! Pomogą one opracować plan odzwierciedlający zróżnicowane potrzeby komunikacyjne mieszkańców.   

Dla osób, którym nie udało się wziąć udziału w spotkaniach warsztatowych, przygotowana została elektroniczna ankieta, która pozwala na wyrażenie swojej opinii we wszystkich wcześniej wskazanych kwestiach. Ankieta jest dostępna do 26 lutego na stronie: https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/

Przypominamy, że na ww. stronie internetowej na bieżąco można dzielić się opiniami dotyczącymi podróżowania po obszarze funkcjonalnym Torunia. 

Już dziś zapraszamy na drugą turę konsultacji! Szczegóły wkrótce.