Otwarte spotkanie informacyjne dotyczące NSP2021

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, które ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z wypełnianiem formularza spisowego. Spotkanie odbędzie się w apikacji webex, którą należy pobrać- aplikacja jest bezpłatna.

Link do spotkania: https://nsp2021.webex.com/nsp2021/j.php?MTID=mc542ce63c6deac3730f67b838a896e58