Otwarcie Klubu Młodzieżowego "Zawsze razem"

Dnia 7 czerwca 2021r. nastąpiło otwarcie klubu młodzieżowego "Zawsze razem" w Nieszawie. W ramach realizowanego projektu prowadzone są zajęcia sportowe, taneczne, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz zajęcia ogólne. Projekt powstał z inicjatywy Burmistrza Miasta Nieszawa Przemysława Jankowskiego. Współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale LGD zgodnie z LSR. Koordynator projektu Emilia Wiśniewska.