Ostrzeżenia hydrologiczne 12.07.2021

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:40

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: Dolna Wisła (pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie).

Ważność: 12:00 dnia 12.07.2021r. do godz. 23:00 dnia 12.07.2021r.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość osiągnięcia stanów wysokich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich)

Dyżurny hydrolog: Alicja Kańska
Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.


Roman Kalisz
(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek) 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:56

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: Zlewnia Wisły (kujawsko-pomorskie).

Ważność: 12:00 dnia 12.07.2021r. do godz. 08:00 dnia 13.07.2021r.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu i opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny hydrolog: Marcin Dominikowski
Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.


Roman Kalisz
(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)